ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ, ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Π.Π.Δ.Ε / ΚΕΜΕΙΕΔΕ/ΠΤΔΕ/ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017

 

ΜΑΘΗΜΑ

Π. Κ. 01Υ-Χ: Εισαγωγή στην Παιδαγωγική - Συγκριτική Παιδαγωγική

 

Α/Α ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΏΡΕΣ

 1

Οργανωτική συνάντηση

1η Δια ζώσης συνάντηση

3

 2

Εισαγωγή στο μάθημα-περιεχόμενα – Βασικές έννοιες των Επιστημών Αγωγής

Σύγχρονη Εκπαίδευση/ Τηλεκατάρτιση

6

 3

Οι πολλαπλές σημασίες της «εκπαίδευσης» - Ιστορικές Προσεγγίσεις της Αγωγής

Ασύγχρονη Εκπαίδευση

3

 4

Αντιπροσωπευτικές παιδαγωγικές ιδέες και ρεύματα

Σύγχρονη Εκπαίδευση/ Τηλεκατάρτιση

3

 5

Κλάδοι των Επιστημών της Αγωγής

Ασύγχρονη Εκπαίδευση

3

 6

Ο σύγχρονος εκπαιδευτικός, πάντα στο ‘μάτι του κυκλώνα’

 • Μια διεθνής σύγχρονη θεώρηση

 • Ο εκπαιδευτικός στο σύγχρονο κόσμο: πρωταγωνιστής παιδαγωγικών και κοινωνικών αλλαγών;

Σύγχρονη Εκπαίδευση/ Τηλεκατάρτιση

3

 7

Προβληματισμοί για την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών σήμερα

 • Σύγχρονοι Εκπαιδευτικοί και Εκπαιδευτικές Πολιτικές

 • Εκπαιδευτικοί και Κοινωνικές Αναπαραστάσεις για το επάγγελμά τους

 • Μετεκπαίδευση και Επιμόρφωση: μια συνεχής μετάβαση;

Ασύγχρονη Εκπαίδευση

3

 8

Θεωρία των προγραμμάτων: Γενική προβληματική της διδακτικής πράξης

Σύγχρονη Εκπαίδευση/ Τηλεκατάρτιση

3

 9

Σχέσεις δασκάλου-μαθητή

Ασύγχρονη Εκπαίδευση

3

 10

Συστήματα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικών στον κόσμο

Σύγχρονη Εκπαίδευση/ Τηλεκατάρτιση

3

 11

Σχολικά Εγχειρίδια: διδακτικές προσεγγίσεις

Ασύγχρονη Εκπαίδευση

3

 12

Σύγχρονα θέματα των Επιστημών Αγωγής

  • Παγκοσμιοποίηση και Εκπαίδευση. Γενικοί Προβληματισμοί

  • Πολυπολιτισμικότητα στον 21 ο αιώνα

  • Η Εκπαίδευση ανάμεσα στην διαφοροποίηση και την ενοποίηση

  • Η Τεχνολογική εξέλιξη, η Κοινωνία και η Εκπαίδευση

  • Οι πρόοδοι των Επιστημών και των σύγχρονων ‘Τεχνολογιών’ στην Εκπ/ση

Σύγχρονη Εκπαίδευση/ Τηλεκατάρτιση

3

 13

Απολογισμός/εξετάσεις

2η Δια ζώσης συνάντηση

6

 

Σύνολο 45

 

 

Σημειώσεις:

1. Οι παρουσίες είναι υποχρεωτικές σε όλες τις συναντήσεις (δια ζώσης και εξ αποστάσεως). Σε περίπτωση εκτάκτων αναγκών επιτρέπεται απουσία σε ποσοστό 10%

2. Τα μαθήματα με την ένδειξη «Σύγχρονη Εκπαίδευση/ Τηλεκατάρτιση», θα διδάσκονται μέσω της πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης του προγράμματος σε προκαθορισμένη ημέρα και ώρα Παρασκευή ή Σάββατο ή Κυριακή.

3. Τα μαθήματα με την ένδειξη «Ασύγχρονη Εκπαίδευση», θα πραγματοποιούνται μέσω της πλατφόρμας ασύγχρονης εκπαίδευσης χωρίς δέσμευση ημέρας και ώρας, κατά την εβδομάδα ασύγχρονης εκπαίδευσης, διαβάζοντας το εκπαιδευτικό υλικό που αναρτούν οι διδάσκοντες του μαθήματος.

 

 

 

Γ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 

 1. Καρράς Κ., Ο εκπαιδευτικός σε έναν κόσμο που αλλάζει, εκδ. Gutenberg, Αθήνα 2011.

 2. Mialaret, G., Περί παιδαγωγικής και εκπαίδευσης, (Καλογιαννάκη Π., Καρράς Κ., επιμ.), εκδ. Gutenberg, Αθήνα 2011.

 3. Elzer Haus-Michael (μτφρ. Χατζηδήμου Δ.) Εισαγωγή στην Παιδαγωγική, εκδ. Κ. Γρηγόρη, Αθήνα 1980.

 4. Mialaret, G., Επιστήμες της Εκπαίδευσης. Η διαμόρφωση και η εξέλιξη ενός επιστημονικού πεδίου, Μεταίχμιο, Αθήνα 2007.

 5. Rõhrs Π. Το κίνημα της προοδευτικής εκπαίδευσης. (μτφρ. Σ. Μπουζάκη), εκδ. Κυριακίδη. Θεσσαλονίκη 1983.

 6. Μετοχιανάκη Ηλ., Εισαγωγή στην Παιδαγωγική, Ηράκλειο 1999

 7. Ξωχέλλης Π., Θεμελιώδη προβλήματα της παιδαγωγικής επιστήμης. Εισαγωγή την παιδαγωγική. Εκδ. Κυριακίδη, γ. εκδ. Θεσσαλονίκη 1983.

 8. Ξωχέλλης Παναγιώτη Δ., παιδαγωγική του σχολείου. Θέματα κοινωνιολογίας του σχολείου και γενικής διδακτικής. Εκδ. Αφοί Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 1990.

 9. Πυργιωτάκης, Ι.Ε. Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήμη. Ελληνικά Γράμματα 1999.

 10. Χατζηδήμου Χρ. Εισαγωγή στην Παιδαγωγική. Βασικές έννοιες και βασικά ερωτήματα της Παιδαγωγικής, εκδ. Αφοί Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 1989.