ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΚΩΔ. ΜΑΘ.

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Σύνολο

ωρών μαθήματος1

 

ECTS

Π.Κ. 01Υ

Παιδαγωγική - Συγκριτική Παιδαγωγική

42

4

Π.Κ. 02Υ

Αναπτυξιακή - Παιδαγωγική Ψυχολογία

42

4

Π.Κ. 03Υ

Ιστορία της Εκπαίδευσης

42

4

Δ.Κ. 0 

Εναλλακτικές Μορφές Διδασκαλίας και ο Εκπαιδευτικός ως Ερευνητής

42

4

Π.Κ. 05Υ

Σύγχρονα προβλήματα κοινωνικοποίησης του μαθητή (προβλήματα συμπεριφοράς, διαφυλικές σχέσεις, ρατσισμός, κ.λπ.)

42

4

Δ.Κ. 0

Εκπαιδευτικές Εφαρμογές Η/Υ και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

42

4

Δ.Κ. 0 

Διδακτική Μεθοδολογία και Αξιολόγηση μαθητών

42

4

Δ.Κ. 08Υ

Διδακτική μαθημάτων ειδικότητας (Διδακτική φιλολογικών μαθημάτων, μαθηματικών, φυσικής, κ.λπ.)

42

4

Δ.Κ. 9Y

Πρακτική Άσκηση μαθημάτων ειδικότητας (φιλολογικά μαθήματα, μαθηματικά, φυσική, κ.λπ.)

50

12

Π-Δ.Κ. 10Y

Διπλωματική Εργασία

54

18

Σύνολο:

 

440

621 Δεν υπολογίζεται ο χρόνος μελέτης και προετοιμασίας.