ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Π.Τ.Δ.Ε.)

Κέντρο Μελέτης της Ιστορίας της Εκπαίδευσης

και του Διδασκαλικού Επαγγέλματος (ΚΕΜΕΙΕΔΕ)

Πρόγραμμα Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε.- ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης (Κέντρο Μελέτης της Ιστορίας της Εκπαίδευσης και του Διδασκαλικού Επαγγέλματος -ΚΕΜΕΙΕΔΕ) πρόκειται να υλοποιήσει για το έτος 2018 - 2019 το Πρόγραμμα Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας (ΦΕΚ Β’ 378/18-02-2014 και ΦΕΚ Β΄ 3049/11-11-14). Το Πρόγραμμα αυτό σκοπό έχει να καλύψει τις υπάρχουσες ανάγκες σύμφωνα με το νόμο Ν. 3848/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 παρ. 22 περ. α΄του Ν. 4186/2013 και όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 19 παρ. 1 του Ν. 4521/2018.

Το Πρόγραμμα είναι ετήσιας διάρκειας 440 ωρών, οι οποίες κατανέμονται συνολικά σε 2 ακαδημαϊκά εξάμηνα φοίτησης και θα διεξάγονται κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή.

Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν 4 Μαΐου 2018 και θα ολοκληρωθούν τον Ιανουάριο του 2019. Το Πρόγραμμα υλοποιείται με μικτού τύπου εκπαίδευση που περιλαμβάνει τρεις δια ζώσης συναντήσεις στο Πανεπιστήμιο Κρήτης στο Ρέθυμνο και εξ αποστάσεως μαθήματα.

Το Πρόγραμμα θα οδηγεί στη λήψη Πιστοποιητικού με τίτλο: «Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας» σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 3 περ. α΄ του Ν. 3848/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 παρ. 22 περ. α΄ του Ν. 4186/2013 και όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 19 παρ. 1 του Ν. 4521/2018

Η υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους για την συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα θα γίνει από τις 10 Μαρτίου 2018 έως 15 Απριλίου 2018. Για την επιλογή των υποψηφίων θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας. Η Επιστημονική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να ολοκληρώσει νωρίτερα, από την προβλεπόμενη ημερομηνία, την διαδικασία εγγραφής, εφόσον συμπληρωθούν οι προβλεπόμενες θέσεις.

Όλες οι σχετικές πληροφορίες για το Πρόγραμμα και τους αποδέκτες, θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα http://www.katartisi.org

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να επικοινωνήσουν για οποιαδήποτε πληροφορία στο email: info@katartisi.org ή στα τηλέφωνα: 28310- 77640 και 28310 – 77641.

Την οικονομική διαχείριση του Προγράμματος έχει ο Eιδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Πανεπιστημίου Κρήτης. Το κόστος συμμετοχής για κάθε ενδιαφερόμενο/-η είναι 1.660 ευρώ, το οποίο καταβάλλεται σε τρεις δόσεις .

Πληροφορίες:

Ράνια Αυγενάκη, Ντίνα Πυργιωτάκη

email: info@katartisi.org

τηλ: 28310- 77641 09:00 – 13:00 και 28310-77640 15:00 – 19:00