ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Π.Τ.Δ.Ε.)

Κέντρο Μελέτης της Ιστορίας της Εκπαίδευσης

και του Διδασκαλικού Επαγγέλματος (ΚΕΜΕΙΕΔΕ)

 

 

Πρόγραμμα Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας

 

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης (Κέντρο Μελέτης της Ιστορίας της Εκπαίδευσης και του Διδασκαλικού Επαγγέλματος -ΚΕΜΕΙΕΔΕ) για την ολοκλήρωση του Προγράμματος ΠΔΕ (σύμφωνα με το νόμο Ν. 3848/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 παρ. 22 περ. α΄ του Ν. 4186/2013) προσκαλεί τους αιτουμένους της 10ης φάσης οι οποίοι δεν εντάχθηκαν τον τρέχοντα μήνα λόγω τεχνικών δυσκολιών της πλατφόρμας στην υποστήριξη μεγάλου αριθμού επιμορφούμενων να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους.

 

Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν 03 Νοεμβρίου 2017 και θα περατωθούν τον Ιούνιο του 2018. Το Πρόγραμμα υλοποιείται με μικτού τύπου εκπαίδευση που περιλαμβάνει τρεις δια ζώσης συναντήσεις στο Πανεπιστήμιο Κρήτης στο Ρέθυμνο και εξ αποστάσεως μαθήματα.

 

Το Πρόγραμμα οδηγεί στη λήψη Πιστοποιητικού με τίτλο: «Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας» σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 3 περ. α΄ του Ν. 3848/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 παρ. 22 περ. α΄ του Ν. 4186/2013.

 

Οι αιτούμενοι για την συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα οφείλουν να συμπληρώσουν την αίτηση από τις 10 Οκτωβρίου 2017 έως 27 Οκτωβρίου 2017 στην ιστοσελίδα του προγράμματος.

 

Το πρόγραμμα στην παρούσα φάση αφορά πτυχιούχους ΑΕΙ, ΑΤΕΙ και αποφοίτους Ωδείων.

 

 

Όλες οι σχετικές πληροφορίες, ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα www.katartisi.org

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να επικοινωνήσουν για οποιαδήποτε πληροφορία στο email: info@katartisi.org ή στα τηλέφωνα: 28310- 77641 (09:00 -13:00) & 28310 – 77640 (15:00 – 19:00)

 

Την οικονομική διαχείριση του Προγράμματος έχει ο Eιδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Πανεπιστημίου Κρήτης. Το κόστος συμμετοχής για κάθε ενδιαφερόμενο/-η είναι 1.660 ευρώ, το οποίο καταβάλλεται σε τρεις δόσεις.

 

Πληροφορίες:

 

Ώρες λειτουργίας της Γραμματείας: 09:00-13:00 & 15:00-19:00

 

email: info@katartisi.org